logo

Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów oraz wzorcowania na potrzeby sektora farmaceutycznego i spożywczego. Zapraszamy do złożenia zapytania w celu przekonania się o wysokiej jakości oraz atrakcyjności cenowej naszej oferty.

Do usług, jakie świadczymy należą:

  • wzorcowanie czujników i systemów pomiarowych w zakresie temperatur-80 do 180 °C;
  • kwalifikacja autoklawów i walidacja procesów sterylizacji nasyconą parą wodną oraz suchym gorącym powietrzem;
  • badanie jednorodności i stabilności temperatury w  urządzeniach w zakresie temperatur-80 do 180 °C, m. in. chłodniach samochodowych, liofilizatorach, cieplarkach, suszarkach, wirówkach, termostatach, pasteryzatorach;
  • mapowanie rozkładu temperatury na dużych powierzchniach magazynów;
  • badanie czystości mikrobiologicznej sprężonych gazów;

Pomiary mogą dodatkowo obejmować:

  • badania termowizyjne w celu szybkiego zlokalizowania tempeaturowych punktów krytycznych;
  • badanie penetracji ciepła przez opakowanie do wsadu;
  • testy stresowe urządzeń, czas utrzymania, czas powrotu, itp.;
  • możliwość radiowej kontroli temperatury w urządzeniu w trakcie trwania procesu.